PERSBERICHT

Van: A,M,L Van Rooij
Datum: 20 augustus 2012 14:46
Onderwerp: Persbericht: De Raad van State beslist donderdag 23 augustus a.s. over het niet doorgaan van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.
Aan: Raad van State Voorlichting

Persbericht.

De Raad van State beslist donderdag 23 augustus a.s. over het niet doorgaan van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012.

De Nederlandse Raad van State als adviseur van de Nederlandse regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land heeft vanuit de geheime  Bilderberg conferenties via dekmantelbedrijven als onze buurman Gebr. van Aarle te Sint-Oedenrode de gehele wereld vergiftigd met miljarden kilogrammen levensgevaarlijke  kankerverwekkende stoffen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).

Op ons verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 15 augustus 2012 om deze massale vergiftiging vanuit de huidige politiek te laten beëindigen weigert verantwoordelijk minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie daarop voor 20 augustus 2012 een besluit te nemen, ondanks ons nadrukkelijk verzoek daarom.

Op 23 augustus 2012 om 10.00 uur behandelt staatraad mr. Th. C. van Sloten van de Raad van State onder nummer: 201205174/2/R3 ons verzoekschrift om voorlopige voorziening, waarin moet worden beslist of deze massale vergiftiging vanuit dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle (thans: Van Aarle Houtbedrijf B.V.) kan blijven doorgaan.

Omdat staatsraad mr. Th. C. van Sloten vanuit zijn vorige functies als voormalig afdelingshoofd bij de Nationale Ombudsman, voormalig stafjurist bij de Raad van State en voormalig hoofd stafafdeling Geschillen van Bestuur van de Raad van State vanaf 1988 deze massale vergiftiging via onze buurman Gebr. van Aarle al die jaren heeft afgedekt kan hij daarover geen onafhankelijke uitspraak meer doen. Om die reden hebben wij staatsraad mr. Th. C. van Sloten daarop gewraakt. Voor de inhoud van ons wrakingsverzoek d.d. 19 augustus 2012 verwijzen wij u naar de volgende link met bijbehorende twee video’s van Rob Brockhus en Ad van Rooij (de nummers: 37 en 47 op de lijst van de SOPN):

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-augustus-2012-wraking-staatsraad-van-sloten-bestemming.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=1AN09RexqE0&feature=youtu.be

Dit wrakingsverzoek heeft de Raad van State op 20 augustus 2012 om 00.11 uur ontvangen (zie bijlage). Gezien de inhoud van dit wrakingsverzoek hebben wij aan de wrakingskamer, die dit wrakingsverzoek moet gaan behandelen, de volgende sommatie laten uitgaan:

Sommatie aan de behandelende wrakingskamer.
Gezien bovengenoemde feiten is de wrakingskamer van de Raad van State, die dit wrakingsverzoek van staatsraad mr. Th. C. van Sloten moeten behandelen, niet bevoegd het te behandelen lopende de onder rolnummer: 5464 in behandeling genomen rechtszaak bij het Grondwettelijk Hof van België en het onder referte: FD30.99.15-12 LP-mv in behandeling genomen strafrechtelijke onderzoek van grensoverschrijdende misdaad vanuit het Belgische Openbaar Ministerie, Federaal Parket Brussel, tegen de Staat der Nederlanden.
Ondergetekende A.M.L. van Rooij staat er op om in dit wrakingsverzoek door de drie rechters (meervoudige kamer) gehoord te worden, maar kan dat gezien bovengenoemde door de Raad van State gecreëerde feiten niet in Nederland.
Wij richten aan de wrakingskamer dan ook het nadrukkelijke verzoek om de behandeling van dit wrakingsverzoek van staatsraad mr. Th. C. van Sloten op te schorten tot na het moment:
1. het Belgische Grondwettelijk Hof een beslissing heeft genomen in deze door onder meer A.M.L. van Rooij (direct belanghebbende) aangespannen rechtszaak d.d. 26 juli 2012, welke onder rolnummer: 5464 in behandeling is genomen en bij brief d.d. 3 augustus 2012 schriftelijk is bevestigd;
2. het bij brief d.d. 24 juli 2012 (referte: FD30.99.15-12 LP-mv) bevestigde strafrechtelijke onderzoek vanuit het Belgische Openbaar Ministerie, Federaal Parket Brussel, op de aangifte d.d. 5 juni 2012 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. door het Belgische Hof van Assisen arrest is gewezen. Dit omdat deze zware grensoverschrijdende misdaad vanuit Nederland naar België het gevolg is van het feit dat het Benelux-Verdrag niet is getoetst door het Belgische Grondwettelijke Hof.

Wij verzoeken de wrakingskamer van de Raad van State dan ook om vóór uiterlijk 23 augustus 2012 te beslissen dat de behandeling van dit wrakingsverzoek van staatsraad mr. Th. C. van Sloten voor onbepaalde tijd wordt opgeschort.

Om niet in strijd te handelen met de vanuit het Benelux-verdrag verankerde Belgische Grondwet en Europese Grondwet (verdrag van Lissabon) is de wrakingskamer van de Raad van State wettelijk verplicht de behandeling van dit wrakingsverzoek voor onbepaalde tijd op te schorten.

De beslissing van de wrakingskamer dat de behandeling van dit wrakingsverzoek voor onbepaalde tijd wordt opgeschort impliceert tevens een beslissing dat de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 voor onbepaalde tijd zijn opgeschort.

Dit “Persbericht” hebben wij ook verstuurd aan de persvoorlichting van de Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl)  (tel: 070 – 426 48 12 / tel: 070 – 426 45 20)

Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij
Safety manager;
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

PERSBERICHT AvR_20-08-12

Advertisements

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s